cz | en | de | ru
jazykova agenturajazykova agentura

Firemní jazykové kurzy

Jazyková agentura Interpret / Naše služby / Firemní kurzy

Individuální a skupinová výuka cizích jazyků v prostorách zadavatele:

Zajišťujeme individuální a skupinovou výuku anglického, německého, ruského, francouzského popř. jiných jazyků pro zaměstnance společnosti přímo na pracovištích nebo jiných k tomu určených místech (případně v našich učebnách) v rozsahu a časech dle potřeb firmy.

Samozřejmostí jsou vstupní jazykový audit a pravidelná periodická testování jazykové úrovně účastníků kurzů. V případě zájmu připravíme a zajistíme testování jazykové úrovně u mezinárodně uznávaných institucí za účelem získání mezinárodně uznávaných osvědčení o jazykové způsobilosti.

Tyto kurzy mohou probíhat celoročně.

Intenzivní skupinová výuka anglického jazyka:

Dle zájmu klienta připravujeme víkendové kurzy v učebnách na Lidickém náměstí 3 v rozsahu So+Ne, 2x6 hod. Tyto kurzy v předpokládaném rozsahu dva-třikrát ročně jsou zvláště vhodné jako doplněk pravidelných týdenních lekcí, pro upevnění a zkvalitnění jazykových znalostí studentů a "rozmluvení" tzn. ztráty ostychu z komunikace v cizím jazyce.

PŘEKLADY

Zajišťujeme překlady textů, www prezentací a korektury rodilým mluvčím v několika jazycích.

TLUMOČENÍ

Zajišťujeme tlumočnické služby na území ČR i v zahraničí .

Copyright © 1994 - 2009 Jazyková Agentura Interpret. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil: Vítězslav Němec Vitecwebdesign.net - webesign, tvorba www